Ons Dorp

Grote Geesterse Molen

Geesteren is het op één na grootste dorp van de gemeente Tubbergen in de provincie Overijssel. Geesteren telt 1925 gezinnen met 4333 inwoners ( per 1 januari 2010 ). Het dorp is van overwegend rooms-katholieke signatuur.
De plaats hoort tot het type van de losse esdorpen. In 1268 werd het dorp al vermeld als Geijsteren.
 
De inwoners moesten zich in vroeger tijden de bijnaam Papsleefn laten welgevallen, al wordt dit door sommige Geesternaren gezien als een geuzennaam. De plaatselijke carnavalsvereniging is naar deze bijnaam vernoemd.
 
De naaste omgeving van het dorp kent talrijke, dikwijls grote en oude boerderijen, die getuigen van een vooral vroeger bloeiend boerenbestaan. Historische boerderijen zijn onder andere te vinden langs de Bragersweg, de Huyerenseweg en de Meijersweg.
Geesteren is de thuisbasis van voetbalclub RKVV STEVO. Daarnaast is het bekend van het jaarlijkse paardensportevenement CSI Twente, een springconcours op erve Maathuis.
 
De katholieke kerk is toegewijd aan de H. Pancratius en werd ontworpen door Jan Stuyt. De kerk is in 1926 in gebruik genomen. 
In de nabijheid van het dorp staat verder een korenmolen, genoemd "de Grote Geesterse Molen".
bron: wikipedia

Interessant is onderstaande tabel. Hierin is te zien dat Geesteren ongeveer een kwart van de totale oppervlakte van de gemeente Tubbergen in beslag neemt.

Oppervlakte per postcodegebied (in hectares)

Geesteren 3207,07
Albergen 2201,65
Tubbergen 1749,95
Reutum 1207,16
Manderveen 1009,51
Langeveen 986,47
Fleringen    921,92
Mander 918,95
Hezingen 887,29
Vasse 783,89
Harbrinkhoek    510,03
Haarle 357,28

Klik hier voor een kaart van Geesteren op Google Maps: Kaart Geesteren


Voorzieningen

Geesteren is een middelgrote kern met een redelijk voorzieningenpeil.
Er is een redelijk gevarieerd winkelaanbod, groeiende bedrijvigheid, er zijn mooie groene wijken en er is een rijk verenigingsleven.
 
De kerk staat letterlijk en figuurlijk in het midden in de overwegend katholieke gemeenschap.
 
In 2012 is de Aanleg in het centrum van het dorp gerealiseerd. In de Aanleg is o.a. de Huisartsenpraktijk annex Gezondheidscentrum gehuisvest.
 
In de Aanleg zijn in totaal 28 comfortabele appartementen gerealiseerd, waarvan 7 ruime koopappartementen. Vier van deze appartementen bevinden zich op de tweede verdieping van het gebouw. De overige drie zijn zeer royale penthouses op de derde verdieping.
Op het terrein achter de Aanleg is volop parkeerruimte voor de bewoners en in de omliggende straten worden extra nieuwe parkeerplaatsen gemaakt. De bewoners van de koopappartementen beschikken over een eigen vaste parkeerplaats en een eigen berging.

Een ander bijzonder kenmerk van de Aanleg is de mogelijkheid voor een combinatie van wonen en zorg.
In de Aanleg is een centrale gemeenschapsruimte gerealiseerd. Deze is door de woningstichting Tubbergen voor alle bewoners van de 4 appartementen ter beschikking is gesteld,
 
Aan de rand van het dorp op de terreinen van Erve Maathuis heeft TMZ in 2017 een prachtig verpleeghuis gerealiseerd. Erve Mensman is een prachtige voorziening voor mensen die aangewezen zijn op verpleegzorg. Dat dat nu ook in de eigen gemeenschap kan, is een hele mooie aanvulling op het voorzieningenaanbod in ons dorp. 
 
Het dorp staat bekend om een goede saamhorigheid. Dit uit zich in een geschakeerd verenigingsleven. Op momenten, dat de medewerking van de bevolking werd gevraagd, schaarde men zich meerdere keren achter het goede doel. Zo organiseerde de Activiteitenvereniging Geesteren (AVG) o.a. acties t.b.v. "de Zonnebloem", tal van jeugdactiviteiten middels een befaamde schommelactie en voor de grote Geesterse molen. Dankzij giften vanuit de bevolking kwam er een nieuw dak op de kerk en werd de gehele kerk in het begin van deze eeuw gerestaureerd. Ook voetbalvereniging STEVO weet zich een aantal keren gesteund. Zo waren er grote verlotingsacties in de tachtiger jaren van de vorige eeuw voor een lichtinstallatie en diverse verbeteringen aan de accomodatie en kwam er in 2008 na een grote actie € 140.000,= op tafel voor de realisatie van een kunstgrasveld. In 1986 is, ook via een inzamelingsactie, sporthal De Ransuil gerealiseerd.
 
De actieve Activiteiten Vereniging Geesteren (A.V.G.) zorgt tevens voor ondersteuning van vele mooie voorzieningen en organiseert diverse grote evenementen.

 
CSI Twente
 
Ook op sportief gebied timmert Geesteren aan de weg. Het CSI Twente is het grootste hippische buitensportfestijn van Nederland. Dankzij de steun van vele vrijwilligers vinden jaarlijks tienduizenden de weg naar dit prachtige paardensportevenement met een uitstraling tot ver over de landsgrenzen.
 
Sportclubs
RKvv STEVO is al decennia lang één van de toonaangevende amateurverenigingen uit de regio. In het verleden speelde de club15 jaar op hoofdklasseniveau. In 1994 behaalde STEVO het Nederlands Kampioenschap bij de Zondagamateurs.
 
Volleybalvereniging Tornado komt succesvol uit op een hoog niveau.
 
Ook de handbalvereniging STEVO was een aantal jaren landelijk actief en bereidt zich thans voor op een nieuwe glorieperiode.
 
Ook voor de jeugd zijn er goede voorzieningen. Jong Nederland met haar blokhut aan de Delmaweg is al sinds het midden van de vorige eeuw (oprichtingsdatum: 11 februari 1939) de thuishaven voor de jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.

Voor de kinderen zijn er in de diverse wijken speelveldjes, in totaal 13 stuks.
Rond de Aloysiusschool zijn er 4 openbare speelgelegenheden, die gerealiseerd zijn na een grote actie voor speeltoestellen en de inzet van veel vrijwilligers. 
Rond Erve Kampboer is het Noaberplein gerealiseerd. Dit plein gaat naadloos over in het schoolplein. 
Aan de rand van het dorp is in 2011 een Leef- / Beweegtuin gemaakt, een parkachtige voorziening, die de entree van het dorp verfraait.

In november 2017 is aan de Meijersweg een Mariakapel gereed gekomen. 


Geschiedenis Geesteren

 
Bron: Dorpsplan Geesteren 2015, Geesteren legt de lat hoger
 
De Hof van Gheijsteren/De Meijer
In 1207 al, was een Van Gestern getuige van de schenking van de kerk van Ootmarsum aan het klooster van Weerselo. En twintig jaar later liet een andere Van Gheijsteren het leven toen hij aan de zijde van de bisschop van Utrecht in de slag bij Ane vocht tegen roofridder Rudolph van Coevorden.
Veel beter zijn ze er niet van geworden want de familie moet het hof in 1268 verkopen aan de heer van Almelo. Het gaat hierom de oude Hof van Geesteren, een erf dat al vroeg in de 13de eeuw naam had. Het was eigendom van de adellijke familie Van Gestern of, zoals het in latere jaren werd geschreven, VanGheijsteren. Deze graaf Hendrik van Almelo noemt de Hof van Geesteren in zijn boeken de Meijershof. Die naam duidt er op dat de bewoner een doorslaggevende stem had bij het verdelen van de rechten op gebruik van de gemeenschappelijke woeste grond.
de Noordmolen
De Noordmolen 

Afhankelijk van de omvang van de boerderij had je een stem in de vergadering en aanspraak op delen van de woeste grond. Door de eeuwen heen waren er zo'n 16 erven die op deze manier samen de dienst uitmaakten. De meeste ervan lagen rond de Loo-es. Zo waren daar naast Meijer en Mensink (Mensman) onder meer nog Elberink (nu Haselbekke), Wulferink, Effink (nu Dierink), Hamer (nu Bruggink), Harmelink, Wesselink, Joostink, of 't Joost (nu verdwenen) en Booyink. De Van Gheysterens verkochten hun erf maar bleven tot ongeveer 1550, in dienst van de Heer van Almelo, wonen op de Meijershof. Andere families volgden en namen van lieverlee De Meijer aan als achternaam. Nog steeds is het deze naam waarmee de huidige bewoners in de volksmond worden aangeroepen.

 
De Molenbeek
Je passeert hem tegenwoordig via de Langeveenseweg of de Vermolenweg, maar de Molenbeek is tegenwoordig geen doel meer. Dat was vroeger anders. Aan de Molenbeek, daar gebeurde het. Boeren uit de wijde omgeving kwamen en gingen. Met hun graan, hun kool- en vlaszaad kwamen ze naar de molens die hier te vinden waren. Aangedreven door de beek die daarmee een soort levensader was van de Geesterense buurtschappen. De Wirremolen staat al sinds 1323 in de boeken. Al vroeg in de veertiende eeuw deed hij de schoepraden draaien. Hij is dan verbonden aan een boerenerf dat onderdeel is van de Hof van Geesteren (De Meijershof). En die was, zoals hierboven valt te lezen, eigendom van de graaf van Almelo. De naam van de molen, en daarmee die van het omliggende gebied, veranderde in de loop van de jaren in Vermolen. En zoals dat dan gaat, werd de molenaar aangesproken als Oliemulder, omdat de molen olie uit zaden perste. Molen en erf wisselden in de loop van de eeuwen enkele keren van eigenaar en kwam rond 1665 in bezit van Jan Eylers, koopman uit de regio Oldenzaal/Ootmarsum. Hij verbouwde het bijbehorende huis om tot een soort havezathe. Het is deze havezathe waarin in 1717 voor het eerst in Geesteren kerkdiensten werden gehouden. Jan Eylers leeft voort in de naar hem vernoemde Eylersweg, in de volksmond bekend als Leemsteg. Via de Leemsteg en door de Bakkerssteg gaat het naar de Muldershoek, ook gevormd rond de Molenbeek. Hier had je, vanuit het dorp komende rechts van de brug over de Langeveenseweg, de Noordmolen. Die maalde graan. De aanwezigheid van namen als de Molnboer, de Watermulder en de Waterbakker spreekt voor zich.
 
De kerk van Geesteren
De oude historie van het dorp laat zich goed lezen uit de oude structuur van wegen, kerkenpaden en waterlopen. Tot diep in de 18de eeuw was het in dit gebied niet meer dan een kruispunt van zandwegen: vanuit Tubbergen komend door de Huyeren, en vanuit Almelo, Langeveen en Vriezenveen dwars door de veenmoerassen kwam je hier langs. Midden op de heide tussen de Geesterse buurtschappen. Van één dorp was nog geen sprake. Het was de in Lingen geboren pastoor Cramer die de kern legde voor Geesteren zoals we het nu kennen. Hij werd in 1746 benoemd als pastoor van de parochie Vriezenveen/Geesteren. Tot dan kerkten de Geesterse katholieken eerst in Ootmarsum, later in Tubbergen, in Vriezenveen en uiteindelijk in de havezathe van de familie Eylers op de Vermolen. Maar Cramer zag in dat het van belang was een meer centrale plek te vinden. Hij kreeg van de vermogende boer Mensink (Mensman) de beschikking over een halve hectare heide met daarop een schaapskooi.
 
Kerk Geesteren 1818-1926
 
 
 
Diverse parochianen zetten zich vervolgens in om er een Godshuis met zitplaatsen van te maken. Daarna kwamen er ook meer weggetjes en kerkenpaden: de paden over de Kormel en de Zurink, door de Vretveldse maten, over de Loo-es, langs de Hemelink richting Molenbeek door de Bakkersteg naar de Vermolen en verder door de Leemsteg. Deels vergeten routes met veelal vergeten namen  Ze verbinden de oude boerenerven rond de Loo-es met de Muldershoek en de Vermolen en ze voeren van de oude Geesterse buurtschappen naar een voor ieder centrale plek: de kerk. In 1818 werd een nieuw kerkgebouw gesticht op de plaats waar vroeger de winkel van de Boschsnieder was, en nog ruim een eeuw later, in 1926, kwam het huidige kerkgebouw tot stand, dat in 2002-2003 is gerestaureerd.
 
Hoe Geesteren groeide
Al sinds oude tijden wonen er mensen op de zandrug in de veenmoerassen tussen Manderveen, Langeveen en Vriezenveen. Aanvankelijk hier en daar een enkeling. Zo had Gheijsteren in 1475 welgeteld 24 gezinnen. Pas na 1720 kwam de groei er echt in. Rond de tijd dat de kerk verhuisde naar een centrale plek tussen de buurtschappen, groeide het aantal gezinnen van 43 naar 118. Daarmee kwam er ook behoefte aan onderwijs in de eigen buurtschap: in 1752 gaf de Drost van Twente toestemming tot een "meestershoes". (Tot dan was er een zeer beperkte vorm van onderwijs geweest in de "boavenkamer" van erve Schollink.) In 1810 kwam er een tweeklassige school aan de Schotboersweg die in 1846 is verbouwd omdat hij te klein was. In 1881 wordt door toedoen van meester Röring de school verplaatst naar een nieuw schoolgebouw aan de Veldstegge, waar achter in 1919 een nieuw schoolgebouw wordt geopend. Hoofd van de school is dan Brummelhuis. In 1913 werd in West Geesteren op de zogenaamde "Woeste Heide''  een openbare lagere school in gebruik genomen, die in 1956 is gesloten omdat nog maar 9 Nederlands Hervormde leerlingen er gebruik van maakten. In 1927 wordt de school aan de Veldstegge R.K. als gevolg van de in 1920 ingevoerde wet Lager Onderwijs. In die tijd bleef het aantal gezinnen, behoudens een kleine terugloop rond het einde van de 19e eeuw, geleidelijk toenemen tot een aantal van 457 in 1951. Door het stijgende aantal leerlingen kwam er behoefte aan een extra schoolgebouw, zodat jongens en meisjes vanaf dat moment gescheiden werden. Zo werd in 1951 de Mariaschool aan de Vriezenveenseweg geopend met als hoofd zuster Alacoque. In 1978 wordt voor de samenvoeging van de St. Aloysiusschool en de Mariaschool een nieuw schoolgebouw achter de meisjesschool gebouwd. Hoewel er wel degelijk sprake was van een soort kern, was van een dorp nog geen sprake. Ter illustratie: in 1960 wonen er nog maar 554 mensen in het dorp tegen 2519 in het buitengebied. Tot aan 1968 staan alle huidige kerkdorpen, Tubbergen uitgezonderd, in de gemeentelijke boeken dan ook als buurtschap aangeduid. Pas in 1992 is het aantal inwoners van het dorp Geesteren hoger dan in het buitengebied. Echt snel gaat het niet met de bevolkingsaanwas. Werd in 1958/1959 de 3000ste inwoner geboren, het duurde tot 27 april 1994 voordat de 4000 werd bereikt. De eer was aan Thomas Maathuis die ter wereld kwam aan de Marke 19.
 
Anno 2010  staat de teller op 4333 inwoners, van wie een kleine 600 meer binnen dan buiten de bebouwde kom.
 

Het weer

zondag 23 juni

21.2°

Ochtend 13.4°
Avond 23.6°
Nacht 16.6°
Min. 11.8°
Max. 23.6°

Zon op: 03:11 uur
Zon onder: 19:59 uur

Meer weer

Gebruikerslogin